01
 Inicio
 02
 Servicios
 03
 Empresa
 04
 Motos

    

 
  ROAD   OFF ROAD   CASUAL   CASCOS   RECAMBIOS CASCOS   EQUIPAMIENTO MOTORISTA   ACCESORIOS MOTO   RECAMBIOS  
  TIPO DE MOTO   MI MOTO   JUNIOR   MUJER   SECCIONES   MARCAS   NOVEDADES   OFERTAS  

 
CARRO DE LA COMPRA
 
 
 

 
 
ZONA RACING
 
          Noticias
 
          Calendario
 
          Clasificaciones
 
          Pilotos
 CONDICIONS DE COMPRA


AVÍS LEGAL

    - Informació general.
    - Prestació de serveis.
    - Propietat Intel•lectual i Industrial.
    - Protecció de les Dades Personals.
    - Limitació de Responsabilitat.
    - Realizació de Comandes.

  •  Informació general. ZUM ZUM MOTOS és el nom comercial de la botiga de motos, articles, recanvis i complements del món de la moto propietat de ZUM ZUM MOTOS, S.L. El domini per Internet és: www.zumzummotos.com
  • Nom fiscal: ZUM ZUM MOTOS, S.L.
  • CIF: B17874868
  • Domicili: Passeig d'Olot, 52
  • C.P. 17006 GIRONA
  • Tel. 972 249310
  • Fax. 972 249312

 

A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari amb l’empresa ZUM ZUM MOTOS, S.L. l’adreça de correu electrònic és la següent:

info@zumzummotos.com

- Prestació de serveis
ZUM ZUM MOTOS, S.L. a través de la seva pàgina web ofereix articles, recanvis i complements relacionats amb el món de la moto als seus clients, amb la possibilitat de fer la seva compra a través d’Internet, introduint la comanda i el pagament via tarja de crèdit a la passarela bancaria segura del Banc de Sabadell. També existeix la possibilitat de fer consultes i suggeriments sobre aquesta matèria.

  • Propietat Intel•lectual i Industrial. ZUM ZUM MOTOS, S.L. és propietària de la pàgina web: www.zumzummotos.com  i titular dels drets de propietat intel•lectual i industrial d’aquesta pàgina, així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini www.zumzummotos.com. La totalitat d’aquest "web site": text, imatges, marques comercials, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial. Els drets de propietat intel•lectual i industrial de les pàgines web en les que la "web site" de ZUM ZUM MOTOS, S.L. redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini dels mateixos, corresponen als seus propietaris. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest "web site" i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de ZUM ZUM MOTOS, S.L.
  • Protecció de Dades Personals. ZUM ZUM MOTOS, S.L. és la propietària de la pàgina web www.zumzummotos.com . Un cop cumplimentat el formulari de sol•licitut d’informació, l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un arxiu automatitzat, creat per ZUM ZUM MOTOS, S.L., amb la finalitat de mantenir informat l’usuari sobre les novetats dels serveis que ofereix aquesta empresa. En qualsevol cas, l’usuari serà responsable de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’enviar la seva sol•licitut d’informació. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, ZUM ZUM MOTOS, S.L. es compromet a donar compliment a l’obligació de secret professional respecte d’aquestes dades i al deure de guardar-les, garantizant la seva confidencialitat, i adoptant, en el seu cas, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tracte i accés no autorizat. Els usuaris de www.zumzummotos.com tenen el dret d’accés, rectificació, oposició i cancelació de les dades que consten a l’arxiu automatizat de dades de ZUM ZUM MOTOS, S.L. L’exercici d’aquests drets es farà mitjançant petició escrita dirigida al domicili de ZUM ZUM MOTOS, S.L., o be mitjançant el correu electrònic info@zumzummotos.com . Es pressuposa que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentimient al seleccionar el botó "Enviar" que apareix en el formulari que recull les seves dades personals. Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per l’enviament d’informació sobre els serveis que ofrereix ZUM ZUM MOTOS, S.L. Les dades personals tampoc estaran disponibles a terceres persones en cap moment. Únicament s’utilizaran amb la finalitat establerta en aquest document.

- Limitació de responsabilitat. ZUM ZUM MOTOS, S.L. no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona el "web site" www.zumzummotos.com , així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment en que aquestes pàgines puguin incòrrer. ZUM ZUM MOTOS, S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest "web site" o dels seus continguts, inclosos danys informàtics i la possible introducció de virus.

- Realització de Comandes
1.1 En solicitar la seva Comanda, ens està fent una oferta de compra dels productes que vosté ha seleccionat d’acord amb aquests terminis i condicions. A ZUM ZUM MOTOS, S.L. podem, a la nostra discreció, acceptar o no la seva oferta.
1.2 Si acceptem la seva Comanda, li notificarem la nostra acceptació emetent una confirmació de comanda. Li enviarem la seva confirmació de comanda per correu electrònic, sempre que vosté ens hagi facilitat la seva adreça de correu electrònic en el seu formulari de comanda. La confirmació de comanda serà efectiva des d’el seu enviament. Si no podem acceptar la seva comanda, intentarem posar-nos en contacte amb vosté per correu electrònic, per telèfon o per correu ordinari.
1.3 ZUM ZUM MOTOS, S.L. farà tots els esforços possibles per suministrar-li els productes enumerats en la seva confirmació de comanda, no obstant pot haver ocasions en les que ens sigui impossible suministrar aquests productes degut, per exemple, a que aquests productes ja no es fabriquin o que ens sigui impossible aconseguir components rellevants o importants. En aquests casos ens posarem en contacte amb vosté per informar-lo del cas i oferir-li productes alternatius que vosté pugui desitjar adquirir. Si no accepta els nostres suggeriments cancelarem la seva comanda en relació amb el material que no podem suministrar i li retornarem qualsevol quantitat de diners que ens hagués satisfet a tal efecte. La devolució d’aquestes quantitats de diners serà el límit de la nostra responsabilitat en vers a vosté si ens fos impossible suministrar-li els productes sol•licitats.
2. Suministre dels seus productes
ZUM ZUM MOTOS, S.L. li suministrarà els productes indicats a la confirmació de la seva comanda, conforme als presents Termes i Condicions.
3. Preus
3.1 El preu dels productes serà el que s’indiqui a la seva Factura.
3.2 Les despeses d’entrega, quan corresponguin, seran a càrrec del comprador, tal i com s’indica a la seva factura.
4. Pagament dels seus Productes
4.1 Pot pagar els seus productes per els sistemes de pagament que apereixen a la secció de formes de pagament de la Pàgina Web de www.zumzummotos.com .
4.2 Vosté ha de pagar amb la moneda indicada a la seva factura.
4.3 Si paga amb tarja de crèdit, ha de proporcionar-nos les dades de la seva tarja de crèdit en el moment de fer la seva comanda. Quant fem la factura o en enviar els seus productes, farem el corresponent càrrec a la seva tarja de crèdit. No suministrarem els productes fins que l’emisor de la seva tarja de crèdit ens hagi autorizat l’ús de la mateixa per al pagament dels productes sol•licitats. Si no rebem aquesta autorizació li ho comunicarem immediatament.
5. Entrega dels seus productes
5.1 Li enviarem els seus productes a l’adreça d’entrega que figuri al seu formulari de compra.
5.2 La titularitat i el risc de pèrdua dels seus productes li seran traspassats en ser-li entregats els productes.
6. Dret a tornar els Productes
6.1 Si no està satisfet amb qualsevol dels productes que ens ha comprat, podrà tornar-los i obtenir el reemborsament del preu del producte retornat o del contracte de serveis, posant-se en contacte amb nosaltres dintre del plaç de 5 dies naturals següents a l’entrega dels productes al seu domicili. De tota manera, no podrà tornar un Producte i reclamar el seu reemborsament si es tracta de productes que li hagum suministrat precintats i sense utilitzar, si ha trencat els precintes o els ha usat o manipulat.
6.2 Amb la finalitat de poder exercir l’opció de retornar un producte o cancel•lar un contrate de serveis amb el que no està satisfet, haurà d’enviar un mail a info@zumzummotos.com o trucar-nos al (0034) 972 249 310 de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores per concretar la devolució. Vosté ha de tornar els Productes dintre del seu embalatge original i sense danys. Vosté ha d’obtenir i retenir una copia signada de la documentació d’entrega que li faciliti el transportista en el moment de la recollida.
En posar-se en contacte amb ZUM ZUM MOTOS, S.L. en relació amb una comanda que hagi fet, haurà d’indicar el seu Número de Comanda Web.
Girona, 1 de maig de 2009

(C) ZUMZUM MOTOS, S.L. Passeig d'Olot, 52 17006 - Girona. Tel 972 249 313 Fax. 972 249 312 info@zumzummotos.com